TÁMOP kurzusok

A SZIE Növénytani és Ökofiziológiai Intézetének TÁMOP kurzusai során a hallgatók és az oktatók együtt tárták fel a funkcionális növényökológia legújabb kérdéseit, ökofiziológiai workshopot tartottak, terepi felméréseket végeztek el.

Kurzus neve: Funkcionális növényökológiai terepi mérések (TÁMOP 35030)
Felelőse:    Koncz Péter (SZIE NÖFI, PhD hallgató)
Helyszíne:  Bugaci kutatási terület (Szent István Egyetem, Növénytani és Ökofiziológiai Intézet, NÖFI)
Ideje:         2012/06/06-07
Célja:

A kurzus keretében a Növénytani és Ökofiziológiai Intézet PhD hallgatói és oktatói terepi növényökológiai méréseket végeztek a bugaci homokpusztagyepen (Kiskunság). A jelen felmérés célja az volt, hogy megállapítsuk a szürkemarhával legeltetett és a tavalyi évben (2011) először kaszált gyep talajlégzésében megfigyelhető különbségeket. A talajlégzés a teljes ökoszisztéma légzés közel felét teszi ki, ami így fontos szerepet tölt be a szén-dioxid, mint üvegházhatású gáz forgalmának szabályozásában, illetve a szén-dioxid légköri koncentrációjának alakításában. A vizsgálat során a legeltetett és a kaszált területen két-két 15 méter átmérőjű kör mentén 75 ponton talajlégzést, talajnedvességet és talajvíztartalmat mértünk. A munka során a hallgatók megismerkedhettek a kezelések esetleges talajlégzésre gyakorolt hatásával, illetve módszertanilag a kör alakú felvételezés sajátosságaival, hiszen a kör mentén, olyan szemivariogrammok képezhetőek, amelyek a talajlégzés térbeli hatótávolságának pontos meghatározáshoz járulnak hozzá. A munka során továbbá egy automatikus, non-stop terepi gyökéraktivitás mérő rendszert is aktiváltunk és teszteltünk

Kurzus neve: Mikröcönológiai felvételezések a fajkombinációs változások kimutatásához (TÁMOP 35030)
Felelőse:    Koncz Péter (SZIE NÖFI, PhD hallgató)
Helyszíne:  Bugaci kutatási terület (Szent István Egyetem, Növénytani és Ökofiziológiai Intézet, NÖFI)
Ideje:         2012/09/12, 2012-10/8-9, 2012-10/12, 2012-10.17.2013/06/10-12
Célja:

A kurzus keretében a Növénytani és Ökofiziológiai Intézet PhD hallgatói és oktatói botanikai felméréseket végeztek a bugaci homokpusztagyepen (Kiskunság). A felmérés célja, hogy megállapítsuk a szürkemarhával legeltetett és a tavalyi évben (2011) először kaszált gyep növényi faj összetételét, továbbá nyomon kövessük, hogy ez eltérő kezelési módok vajon milyen növény kompozíciós változásokat eredményeznek. A vizsgálatot 2012-ben és 2013-ban megismételtük, így már lehetőségünk lesz a fajkombinációs és cönológiai szerkezet változás hosszabb távú kimutatásához. A vizsgálat során a legeltetett és a kaszált területen hat-hat darab 5 méter hosszú lineák mentén 5X5 cm-es mikrokvadrátokban jegyezzük az összes fellelhető növényfajt. A munka során a hallgatók nemcsak fajismerettekkel, de a botanikai felvételezések során alkalmazott különböző módszertani megközelítésekkel is gazdagodnak, továbbá betekintést nyernek az eltérő kezelési módok növény kompozícióra gyakorolt hatásának vizsgálatába is. A kezelések fajszerkezetre gyakorolt hatásnak ismerete hozzájárul a legeltetés és a kaszálás gazdaságis és természetvédelmi szempontból megfelelő intenzitásának beállításához, továbbá feltárul, hogy melyek a fő állományalkotó növényfajok, amelyek jelentősen hozzájárulhatnak a terület szén-dioxid megkötő kapacitásához.

Kurzus neve: Prioritizing land use management options as climate change mitigation strategy (TÁMOP 4.2.2./B-10/1-2010-0011)
Felelőse:    Dr. Arun Jyoti Nath (PI) Department of Ecology and Environmental Science Assam University
Helyszíne:  Gödöllő, Szent István Egyetem, Növénytani és Ökofiziológiai Intézet (Gödöllő, 2100 Páter K. u. 1.)
Ideje:         2013-03-28
Célja:

A kurzus keretében a Növénytani és Ökofiziológiai Intézet kutatói, dolgozói és PhD hallgatói meghallgatták. Előadásának tartalma angolul; „Present research proposal will enable to inventorize the land use management systems that is/are effective and efficient in carbon reduction, sustains biodiversity and provides other environmental services for the improved welfare of the rural people of the region.” Arun előadását majd pedig diskurzust alakult ki a talajlégzés mérés lehetőségeiről. Ezt követően a Globális Növényzet és Klímaváltozás Kutatóállomáson a LICOR és az automatizált talaj légzésmérő rendszereken tanulmányoztuk.

Kurzus neve: Növény ökofiziológiai praktikum (TÁMOP 4.2.2./B-10/1-2010-0011)
Felelőse:    Csintalan Zsolt (Szent István Egyetem Növénytani és Ökofiziológiai Intézet), Koncz Péter (SZIE NÖFI, PhD hallgató)
Helyszíne:  Gödöllő, Szent István Egyetem, Növénytani és Ökofiziológiai Intézet (Gödöllő, 2100 Páter K. u. 1.)
Ideje:         2013-03-12, 2013-03-20, 2013-04-02
Célja:

A kurzus keretében a Növénytani és Ökofiziológiai Intézet PhD hallgatói és az MTA-SZIE Növényökoló¬gia Kutatócsoport munkatársai mélyebben megismerkedtek a fotoszintézis és a növényi vízháztartás biofizikai és biokémiai mechanizmusával, limitációival, valamint mérési technikáival. A kurzus során részleteiben tárgyalásra került a fényenergia konverzió fotokémai és a szénasszimiláció C3-as, C4-es és CAM típúsainak biokémiai lépései, ezek nitrogén, fény, és víz által történő limitációi. A kurzuson részt vevők megismerkedtek a fotoszintézis aktivitás mérése szolgáló nyílt és zárt utas szén-dioxid gázcsere mérő készülékekkel, továbbá a klorofil fluoreszcencián alapuló vizsgálati módszerekkel. A növényi növekedés és fotoszintézis szempontjából kritikus a megfelelő vízellátottság. A kurzus során a részt vevők megismerkedtek a talaj-növényzet-légkör vízáramlási rendszer limitációival, illetve a vízáramlás mérési technikáival (gyökéraktivitás, xylem transzport, sztómakonduktancia). A kurzus második felében közösen megvitattuk az ökofiziológai mérések léptékfüggését és a skálázás proble¬matikáját (levélszintű gázcserétől az ökoszisztéma légzésig).