Kutatási témák


Funkcionális növényökológia

Flóra és vegetáció kutatás

Alkalmazott ökológiai kutatás