Kutatási infrastruktúra

MÓDSZERTANI JÁRTASSÁG

Terepi és laboratóriumi növényökofiziológiai és ökológiai, valamint botanikai (florisztika, cönológia, szövettan, taxonómia) és vegetációökológiai területen.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FONTOSABB MŰSZEREK

• Mobil terepi növényökofiziológiai műszerpark
• Meteorológiai és ökológiai mérőállomás hegyi kaszálón (Szurdokpüspöki, Mátra) és homoki gyepen (Bugac, Kiskunság)
- Örvény kovariancia alapú CO2 fluxus mérőállomás
- Automata talaj légzés mérő rendszer
- C13-as szén-dioxid izotóp analizátor
• "Globális klímaváltozás és növényzet" kísérletes long-term növényökológiai kutatóállomás (nyitott tetejű kamrarendszer, Open Top Chamber, OTC), automata adatgyűjtő meteorológiai állomással és légköri CO2-koncentráció monitoringgal
• Növényökológiai laboratórium
• Növényökofiziológiai laboratórium
• Herbárium, botanikai, szövettani laboratórium

GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS KUTATÓÁLLOMÁS

A kutatóállomást (2400 m2 nagyságú területen helyezkedik el az Intézet Botanikus Kertjében) 1993-ban alapította Tuba Zoltán professzor a növekvő légköri CO2 koncentráció és hőmérséklet tanulmányozására egyéves növényeken valamint különböző vegetációtípusokon. Az állomás 20 nyitott tetejű klímakamrából (Open Top Chamber-OTC) áll, amelyek egy részében a növények számára a jelenlegi légkörinek megfelelő CO2 mennyiséget, míg a másik részében emelt CO2-szintet, vagyis a jelenlegi légkörinek a kétszeresét tudjuk folyamatosan biztosítani. A kamrák növényzete is változatos, vannak olyan kamrák, melyek löszpusztagyepekről vagy homokpusztagyepekről származó monolitoknak adnak otthont, míg másokban különböző gazdasági növények és gyomok, vagy éppen tűlevelű vagy lombhullató fás növények találhatóak.

Az állomáson jelenleg az AnimalChange FP7 projekt emelt CO2-os manipulációs kísérlete és az OTKA PD 100575 projekt mérései folynak.