Katalin Veres

Date of birth: 1981
E-mail: Veres.Katalin@mkk.szie.hu
Work place: Szent István University, Institute of Botany and Plant Ecophysiology
Address: Páter K. u. 1. 2100-Gödöllő, Hungary

Status: biologist PhD Student

PhD thesis: The ecophysiological aspects of lichen members of cryptobiotic crust cover in Hungarian terrestrial ecosystems

Research topics:
lichenology
ecological research of terricolous lichens

Training/education:

2012– Szent István University, PhD student
2008 Science Communication and Management Training at the Hungarian Academy of Sciences
2000–2006 MSc biologist, Eötvös Loránd University, Budapest

Research activity/projects:
2012–2014 The role and prospects of cryptobiotic crust cover of Hungarian terrestrial ecosystems in carbon cycling (as participant at the Szent István University)

2009 Young lichenologists’ workshop in Hungary, 17–20 April 2009, Vácrátót, Hungary – organizer

2007–2009 Survey of terricolous lichens in the territory of Kiskunság National Park

2008 Study trips in Finland (University of Helsinki, Botanical Museum), and in Estonia (Institute of Botany and Ecology University of Tartu)

2008 Survey of the lichen flora of Sas-hegy protected area in Budapest (Research report), (as participant at the Institute of Botany of the Hungarian Academy of Sciences)

2007-2008 Interactions between natural and human-dominated ecosystems: evaluating biodiversity, ecosystem functions, and land use in the Great Hungarian Plain. „Lichen diversity and land use” (as participant at the Institute of Botany of the Hungarian Academy of Sciences)

2007 Climate change and biodiversity – Analysis for the scientific basis of adaptation strategies (as participant at the Institute of Botany of the Hungarian Academy of Sciences)

2007 Study trips in Czech Republic (Institute of Botany of the ASCR) and in Slovakia (Institute of Bot-any of Slovak Academy of Sciences)

2004–2008 Complex biodiversity studies on crustose lichens II. Further taxa, new methods. Molecu-lar and habitat investigations on Hungarian populations of Toninia species (as participant)

2003–2006 Habitat preference investigations of Toninia lichen species in the territory of Nagy-Szénás hill, Hungary (MSc thesis)

Language skills:
English
German

Publications:
Journal:

Farkas, E., Veres, K. & Czúcz, B. (2011): Statistical analysis of substrate investigations of terricolous Toninia species in Hungary. In: Acta Botanica Hungarica 53 (3-4): 313-320.

Suija, A., Czarnota, P., Himelbrant, D., Kowalewska, A., Kukwa, M., Kuznetsova, E., Leppik, E., Motiejūnaitė, J., Piterāns, A., Schiefelbein, U., Skazina, M., Sohrabi, M., Stepanchikova, I. & Veres, K. (2010): The lichen biota of three nature reserves in island Saaremaa, Estonia. In: Folia Cryptog. Estonica, Fasc. 47: 85-96 (2010).

Farkas, E. & Veres, K. (2009): Habitat preferences on some soil-inhabiting Toninia species with special attention to some soil-parameters. In: Acta Botanica Hungarica 51 (3-4): 289-300.

Veres, K. (2005): Előtanulmányok hazai Toninia zuzmófajok élőhely-preferencia vizsgálatához a Nagy-Szénás területén. – Diplomamunka, ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, Budapest, pp. 1-56.

Presentations:

Veres, K. (2009): Talajlakó zuzmók helyzete a Kiskunság néhány természetközeli élőhelyén. Poszter. Ökológiai kutatási eredmények a tájhasználat tervezésében – „Természetes és mesterséges ökoszisztémák kölcsönhatásai: a biodiverzitás, az ökoszisztéma funkciók és a tájhasználat értékelése az Alföldre” című Jedlik Ányos pályázat eredményeit bemutató előadóülés, 2009. április 29., Kecskemét.

Veres, K. & Farkas, E. (2009): Analysis of scientometric data on lichen ecology. In: Farkas, E. and Veres, K. (eds.) (2009): Information, program and abstracts. Young lichenologists’ workshop in Hun-gary, 17-20 April 2009, Vácrátót, Hungary. – Institute of Ecology and Botany, Hungarian Academy of Sciences, Vácrátót, 20 pp.

Veres, K., Czúcz, B., Farkas, E. (2008): Statistical analysis of substrate investigations of terricolous Toninia species in Hungary. – In: Saar I, Suija A (Eds.). 2008. XVII Symposium of the Baltic Mycologists and Lichenologists. Estonia, Saaremaa, Mändjala, 17-21 September 2008. Abstracts. Tartu University Publishing, Tartu. p. 36.

E. Farkas, G. M. Kovács, K. Molnár, L. Lőkös, K. Veres (2008): Molecular investigations of various lichen taxa and populations in Hungary. In: 4. Magyar Mikológiai Konferencia (Debrecen, 2008. május 29-31) összefoglalói Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 55(2): 187-188.

Veres, K. (2008): Talajlakó Cladonia fajok a Kiskunságban. Poszter. Kitaibelia 13 (1): p. 196. Aktuális Flóra és vegetációkutatás a Kárpát-medencében VIII. konferencia összefoglalói.

Veres, K. (2007): Habitat preference investigations of soil-inhabiting lichen species. – Előadás, angol, Third meeting of Czech and Hungarian PhD students in vegetation Science, Botany and Plant Ecology. Senetea, Transylvanian Basin, Romania 10-13 September 2007.

Farkas, E., Veres, K. (2006): Talajtani módszerek alkalmazása három hazai Toninia zuzmófaj élőhely-preferencia vizsgálatához. – In: Szentesi, Á. et al (szerk.): 7. Magyar Ökológus Kongresszus. 2006. szeptember 4-6. Előadások és poszterek összefoglalói p. 60.

Farkas, E., Lőkös, L., Veres, K. (2006): Hazai Toninia zuzmófajok taxonómiai és ökológiai kutatása. – Előadás, MTA Mikológiai Munkabizottság előadóülése 2006 03. 13.

Veres, K. (2006): Előtanulmányok hazai Toninia zuzmófajok élőhely-preferencia vizsgálatához a Nagy-Szénás területén. – Előadás, „JUHÁSZ–NAGY PÁL” ifjúsági tudományos előadói verseny. – In: Gulyás, P. et al (szerk.): Ökológiánk mai helyzete. Juhász Nagy Pál most lenne 70 éves (1935–1993). – TKTE Hírlevél 2006/2–3: 92–94.

Book chapters:

Farkas, E., Lőkös, L., Molnár, K., Veres, K. (2010): A zuzmók hozzájárulása Magyarország, Európa és a föld ökoszisztémáinak diverzitásához. In: Török, K., Kiss, K. T. & Kertész, M.: Válogatás az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet kutatási eredményeiből 2009. – MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, p. 57–61.

Farkas E., Lőkös L., Veres K. (2008): Ökológiai kutatások a lichenológiában. – In: Kröel-Dulay Gy., Kalapos T. & Mojzes A. (szerk): Talaj-vegetáció-klíma kölcsönhatások. Köszöntjük a 70 éves Láng Editet. MTA ÖBKI, Vácrátót. pp179-196.

B. Lhotsky, E. Kovács-Láng and K. Veres (2008): The role of the cryptogam layer in the sand grass-lands. – In: E. Kovács-Láng, E. Molnár, Gy. Kröel-Dulay and Sándor Barabás (eds.): The KISKUN LTER: Long-term ecological research in the Kiskunság, Hungary pp:45-46.