A Kárpát-medence és más földrajzi tájak flórájának és vegetációjának kutatása

A változó tájhasználat mellett fontos dokumentálni a hazai, illetve a külföldi (mérsékelt övi, mediterrán és trópusi) területek flóráját és vegetációját. Az Intézet kiemelten foglakozik a gyepek és a vizes élőhelyek flórájának és vegetációjának vizsgálataival, valamint a védett- és fokozottan védett fajok ex situ szaporításával és visszatelepítésével.

Kutatásaink során hazai és külföldi területek flóráját és vegetációját tárjuk fel, amely hozzájárul a különböző tájegységek vegetáció térképének elkészítéséhez.

Kutatásaink során a hazai növénytársulások cönológiai szerkezetét tárjuk fel, a vegetációegységek hovatartozásának megítélése és a fajok szerepének tisztázása céljából. Így a korábban leírt növényzetek faji összetételének revíziója, valamint új asszociációk leírása valósulhat meg.

Vizsgálataink kiterjednek továbbá a növények anatómiai, szöveti és morfológiai vizsgálataira is. Ez a kritikus helyzetű taxonok faji hovatartozásának tisztázást szolgálja, statisztikailag értékelhető mintaszám felhasználásával.

A kutatások hazánkban a Bodrogköz,Beregi-sík, Jászság, az Alföld (elsősorban Dél-Magyarország) valamint a Zala térségét fedik le, felhasználjuk a meteorológiai és vízügyi szolgálatok adatait. A működés megértéséhez állandó kvadrátok felvételezését, valamint műszeres ökofiziológiai méréseket végezzünk. A vegetáció felmérésérkor flóratérképeket, fajlistákat, társulás illetve mikrocönológiai tabellákat készítünk el.Kiemelt szerepet játszik a kutatások során a mezsgyék vizsgálata, hiszen gyakran csak ezek a területek őrzik az egykor jelentős kiterjedésű, fajgazdag sztyeppállományokat. Az alapkutatási eredményeket a természetvédelmi felhasználás mellett a mezőgazdasági gyakorlatban (gyepgazdálkodás) is alkalmazni lehet.

Résztvevők és publikációk:
Penksza Károly, Falusi Eszter, Házi Judit, Új Boglárka, Dr. Nagy János, Csathó András István, Tóth Zsuzsa, Besnyői Vera, Dr. Szerdahelyi Tibor

Partnerek
MTA, Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága.

Lezárult projektek

Futó projektek

Szakdolgoztai, TDK témák és PhD lehetőségek

1. Florisztikai és cönológiai vizsgálatok a Jászságban (témavezető: Dr. Nagy János)
2. Florisztikai és cönológiai vizsgálatok a Nagykunságban (témavezető: Dr. Nagy János)
3. Florisztikai és cönológiai vizsgálatok a Beregi síkon (témavezető: Dr. Nagy János)
4. Florisztikai és cönológiai vizsgálatok a Gödöllői-dombságban (témavezető: Dr. Nagy János)
5. Különböző wetland területek vegetációdinamikai vizsgálata (témavezető: Dr. Nagy János)
6. Vizes élőhelyek kvantitatív és kvalitatív botanikai vizsgálata (témavezető: Dr. Nagy János)
7. Az észak-alföldi tőzegmoha lápok vegetációjának és flórájának fejlődése (témavezető: Dr. Nagy János)
8. A Carex stenophylla alakkör taxonómiai revíziója (témavezető: Dr. Nagy János)
9. Védett és fokozottan védett növényfajok ex-situ konzervációja (témavezető: Dr. Nagy János)

10. Veszélyeztetett és ritka mészkőgyep társulások cönológiai vizsgálata a Pilis-hegység fokozottan védett részein (témavezető: Dr. Szerdahelyi Tibor)
11. Pilis-hegységi mészkőgyep társulások cönológiai vizsgálata környezetterhelésnek kitett részeken (témavezető: Dr. Szerdahelyi Tibor)
12. A vadállomány hatása mészkőgyepek cönológiai viszonyaira a Pilis-hegység fokozottan védett részein (témavezető: Dr. Szerdahelyi Tibor)
13. Ritka és veszélyeztetett dolomit-sziklagyep társulások cönológiai vizsgálata a Budai- és a Pilis hegységben (témavezető: Dr. Szerdahelyi Tibor)
14. Dolomit-sziklagyep társulások cönológiai vizsgálata a Budai- és a Pilis hegységben urbanizációs terhelésnek kitett részeken (témavezető: Dr. Szerdahelyi Tibor)
15. Hajtásos növényfajok herbáriumi adatainak összevetése terepi elterjedési vizsgálatokkal a Gödöllői és a Természettudományi Múzeum Növénytárának Herbáriumaiban (témavezető: Dr. Szerdahelyi Tibor)
16. Felhagyott szántók gyepterületeinek regenerációja a Nyugat-Dunántúlon (témavezető: Dr. Szerdahelyi Tibor)