Fontosabb elnyert nemzetközi és hazai pályázatok:

Nemzetközi kutatások:

 • EU CarboEurope IP (GOCE-CT-2003-505572): Európai szárazföldi területek szénmérlegének kutatása. A projekt keretében ökoszisztéma szénmérleg mérések (CO2 felvétel, légzés) történtek 2005 és 2008 között.
 • EU NitroEurope IP (017841-2) : A nitrogénciklus és hatása az európai üvegházgáz-mérlegre. A pojekt keretében gyep-manipulációs kísérletek (öntözés, műtrágyázás, emelt CO2 szint) és üvegházgáz-mérleg mérések történtek.
 • International Visegrad Found: Szennyezőanyag transzport és a fő források térképezése mohákkal a visegrádi országokban. Elkészült a négy ország nehézfém-légszennyezés térképe.
 • Magyar-Indiai TéT (INDwshop/2006): Kiszáradástűrő növények és vegetáció ökológiája és mechanizmusai trópusi inselbergeken. Indiában tudományos workshopot rendeztünk és terepi inselberg méréseket végeztünk.
 • Magyar-Kínai TéT (TéT CHN-7/2005): Trópusi szigethegyek kiszáradástűrő növényeinek ökofiziológiai vizsgálata. Kínában terepi inselberg mérésekre és mintagyűjtésre, valamint hazai laboratóriumi mérésekre került sor.
 • Magyar-Cseh TéT (TéT CZ-2/2006): Automatikus talajlégzés-mérő rendszer kifejlesztése. Megtörtént a rendszer kifejlesztése és tesztelése.
 • Magyar-Spanyol TéT (ESP-41/2006): Extrém toleranciájú poikilohidrikus növények ökofiziológiája. Közös laboratóriumi vizsgálatok.
 • Magyar-Orosz MTA bilat (MTA-RAS/52): Biológiai komponensek dinamikájának és újraképződésének változásai különböző klimatikus körülmények között Magyarországi és Oroszországi ökoszisztémákban. Szibériában „in situ” méréseket végeztek.
 • Magyar-Bolgár MTA bilat (MTA-BAS/35): Homoioklorofillos (Haberlea rhodopensis) és poikiloklorofillos (Xerophyta scabrida) kiszáradástűrő növények ökofiziológiai válaszai. Közös terepi és laboratóriumi kutatómunka.
 • Magyar-Cseh MTA bilat (MTA-CZ/13): Automata talajlégzésmérő rendszer tesztelése különböző vegetációkban. Csehországi és magyarországi méréssorozatok erdőben és gyepekben.

Hazai kutatások:

 • Felkészülés a klímaváltozásra: környezet-kockázattársadalom NKFP6-00079/2005: Gyep- és wetland (ártéri) vízi, lágyszárú és fás ökoszisztémák C, N és metán mérlegeinek mérése.
 • Üvegházhatású gázok mérlegének becslése Magyarországon. GVOP-3.1.1.-358/3.0: A modellezésekhez szükséges adatbázisok biztosítása volt a fő feladat.
 • Gyepvegetáció CO2-gázcsere komponensei és reflektancia-sajátoságai közötti kapcsolatok vizsgálata. OTKA (K-75638): A gyepvegetáció szénmérlege egyes komponenseinek mérése és modellezése, továbbá ezen komponensek és a vegetáció nagy spektrális, illetve térbeli felbontású reflektancia-spektruma összefüggésének vizsgálata.