Dr. Szerdahelyi Tibor

Született: 1953. 09.- 10. Budapest
E-mail: szerdahelyi.tibor@mkk.szie.hu
Tel.: +36-28-522-000/1753
Munkahely: Szent István Egyetem, Növénytani és Ökofiziológiai Intézet, Növénytani Tanszék
Címe: 2100-Gödöllő Páter K.u.1.

Egyetemi docens, intézetigazgató helyettes

Kutatási érdeklődés:
• Hazai és külföldi területek flórájának és vegetációjának kutatása.
• Cönológiai alapkutatások.
• Száraz gyepek cönológiai vizsgálata
• Vegetációtérképezés, élőhelytérképezés.
• A hazai harasztfajok cönológiai viszonyaik kutatása.

Tanulmányok:
2005 – PhD/CSc fokozat
1993 - egyetemi doktori értekezés D-42690.
1977 - biológia-kémia szakos középiskolai tanár, ELTE

Korábbi munkahelyek és beosztások:
1977 - Magyar Természettudományi Múzeum
muzeológus
1996 - Szent István Egyetem
adjunktus
2009 - Szent István Egyetem MKK NÖFI
egyetemi docens

Szakmai tevékenységek:

•1996-1999: OTKA F-20084: Különböző mértékű legeltetés okozta cönológiai és takarmányozástani változások vizsgálata természetes gyepekben. (témavezető)
•1997: A Csereháti Tájvédelmi Körzet kialakításához szükséges botanikai alapkutatások. (KTM pályázat) (témavezető)
•1997: A Körös-Maros Nemzeti Park egyes védett és védelemre tervezett területeinek botanikai felmérése és értékelése. (KTM pályázat) (témavezető)
•1997: A Bódva-völgy botanikai alapkutatása. (KTM pályázat) (témavezető)
•1997-1999: FMK-262/4/97. Fás legelők gyepgazdálkodási és cönológiai feltárása és hasznosíthatósága a fenntarthatóság és a természetvédelem szempontjából. (együttműködő témafelelős)

Nyelvismeretek:
Német nyelv: Állami alapfokú „A”
Angol nyelv: Állami középfokú „C”

Tagság:

1990-től – A Magyar Biológiai Társaság Természetvédelmi, Ökológiai és Botanikai Szakosztályainak tagja

Oktatott tárgyak

Növénytan tárgyfelelős
Védett növények tárgyfelelős

Doktorképzésben oktatott tantárgyak
Magyarország vegetációja
Növényföldrajz
A harasztok taxonómiai kérdései

Kitüntetések
2013– Pro Facultatae Díj

Szakdolgozati, TDK témák
1. Páfrányok és nemzetségek taxonómiai vizsgálata
2. Hazai és külföldi területek flórájának és vegetációja
3. Élőhely-térképezés
4. Vegetáció-térképezés
5. Legelők, kaszálók cönológiai vizsgálatai.
6. Homoki vegetáció vizsgálata
7. Cönológiai alapkutatások