Dr. Péli Evelin Ramóna

E-mail: Peli.Evelin@mkk.szie.hu
Tel./mellék: +36-28-522-000/1758
Iroda: Szent István Egyetem, Növénytani és Ökofiziológiai Intézet, ajtó1044
Cím: 2100-Gödöllő Páter K.u.1.


Beosztás: tudományos munkatárs

Kutatási érdeklődés:

• Növény ökológia/ökofiziológia
• növényi szárazságtűrés és kiszáradástűrés
• alacsonyabbrendű fajok ökológiája

Oktatás:

• Növényélettan gyakorlat – BSc nappali képzés
• Alkalmazott ökológia - levelező BSc képzés

• Szakdolgozati/TDK témák

Trópusi inselbergek (szigethegyek) kriptobiotikus kéregfelszínének ökofiziológiai vizsgálata
A trópusi szigethegyek extrém száraz élőhelyeit, látszólag csupasz sziklafelszíneit többé-kevésbé teljes mértékben kriptogám réteg borítja. Legfeltűnőbbek a cianobaktériumok és a zuzmók, melyek a szigethegyek sokszor sötét színéért felelősek. Életműködésük, produkciójuk meghatározó a vizsgált ökoszisztéma szintjén.
Témavezető: Dr. Péli Evelin R.

Trópusi kiszáradástűrő növények rehidratációs vizsgálata
Extrém száraz élőhelyekhez speciálisan alkalmazkodott növénytársulások fajainak funkcionális feltárása a kiszáradástűrés folyamatának valamennyi vizsgálati szintjén nélkülözthetetlen. A trópusokon, szubtrópusokon igen nagy területeket borító inselbergek (szigethegyek) speciális növénytársulásai kizárólag kiszáradástűrő fajok alkotta vegetációk jelenlétét „engedhetik meg”, melyek ökológiai ismerete még tartalmaz hiányosságokat.
Témavezető: Dr. Péli Evelin R.

Kriptobiotikus kéreg/kriptogám fajok szerepe, jelentőssége magyarországi ökoszisztémák állományaiban
A baktériumok, gombák, algák, zuzmók és mohák telepei alkotta kriptobiotikus kéreg a legtöbb szárazföldi ökoszisztéma szerves alkotója. Legnagyobb területi borítottsággal a sivatagos, félsivatagos vidékeken vannak jelen, de elterjedésük jelentősnek tekinthető a mérsékelt övi füves zónában is. Hazai kriptobiotikus kéregfelszínekre vonatkozó CO2 gázcserével (asszimiláció, légzés), C-mérleggel, azok adott vegetáció típusban betöltött szerepéről, mértékéről keveset tudunk.
Témavezető: Dr. Péli Evelin R.

Hazai tőzegmohafajok ökofiziológiai vizsgálata
Különböző tőzegmohafajok ökológiai környezetének, mikroklímájának, mikropográfiájának feltérképezése, fajok begyűjtése. Az egyes fajok mikrotopográfia (semlyék, zsombék) szerinti besorolása, a fajok előfordulás alapján történő csoportosítása. Fajonkénti ökofiziológiai mérések elvégzése (CO2 gázcsere (fotoszintézis-légzés), fluoreszcencia, reflektancia, fotoszintetikus pigment tartalom
Témavezető: Dr. Péli Evelin R.

Végzettségek
• Biológia-Informatika egyetemi MSc szak
• Biológia tudomány PhD
Tanulmányok/Szakmai tevékenységek/Munkahely/Feladatok:

Munkahelyek:
- 2002-: MTA Globális Klímaváltozás és Növényzet Kutatócsoport
tudományos ügyintéző
- 2003-: MTA Növényökológia Kutatócsoport
tudományos segédmunkatárs
- 2011.-: MTA Növényökológia Kutatócsoport
tudományos munkatárs

Gyakorlati alkalmazások/technikai háttérismeret:
- különböző típusú infravörös gázanalizátorok
- különböző típusú fluorométerek
- ceptométer, talajnedvesség mérő eszközök
- hagyományos botanikai felvételezési technikák
- statisztikai háttérismeretek és alkalmazások
- növényélettani laboratóriumi gyakorlat

Tagság:

• Magyar Biológiai Társaság, Ökológia Szakosztály

Nyelvismeretek:
Írás Olvasás Beszéd
• Angol közép C
• Franacia alap C