Dr. Koncz Péter

Született: Budapest 1982
E-mail: pkoncz@gmail.com
Tel.: +36-28-522-000/1764
Munkahely: MTA-SZIE Növényökológiai Kutatócsoport
Címe: 2100-Gödöllő Páter K.u.1.

Ökológus, tudományos munkatárs

Kutatási érdeklődés:
• Farmok üvegházgáz-mérlege
• Az állattenyésztés klímaváltozással kapcsolatos adaptációs lehetőségei
­ • Klímaváltozás hatása arktikus tundra vegetációra
­ • Fenntartható tájgazdálkodás

Tanulmányok:
2010 – 2016 Szent István Egyetem, biológia PhD
2012 Angol-magyar szakfordító képesítés (Szent István Egyetem)
2008 – 2010 Memorial Egyetem (St. John's, Kanada, biológus MSc.)
2005 – 2006 Koppenhágai Egyetem, Erasmus ösztöndíj
2001 – 2007 Debreceni Egyetem (ökológus MSc.)

Szakmai tevékenységek:
2017 – Agricultural European Innovation Partnership (EIP-AGRI), „Grazing for Carbon" Fókusz Csoport szakértő
2015 – Agrár-innovációs fejlesztések, Global Agrinno Kft.
2011 – Globális ökológia, növényökológia kurzusok tartása, Szent István Egyetem
2010 – Az állattenyésztés üvegházgáz forgalmának vizsgálata, Szent István Egyetem
2008 – Északi-erdőhatár és arktikus tundra ökológiai kutatások a Nemzetközi Poláris Év (2007-2009) keretében, Kanada
2008 – 2010 Demonstrátor biológia kurzusokon a Memorial Egyetemen, Kanada
2003 – 2007 Erdő-ökofiziológiai vizsgálatok a Debreceni Egyetemen
2005 – 2006 Mikrobiológiai tanulmányok a Koppenhágai Egyetemen
2001 – 2005 Biológus Klub szervezése a Debreceni Egyetemen

Nyelvismeretek:
Angol – felsőfok, biológus szakfordító diploma
Német – alapfok, Zertifikat Deutsch "ZD", Goethe Institute, Budapest

Tagság:
2016 MTA Köztestület - tag
2015 European Alliance of Global Change Research Committee - tag
2010 Ökolépték Egyesület - elnök
2009 Zempléni Nemzeti Parkért Szövetség
2009 Kanadai Ökológiai és Evolúciós Társaság
2007 Magyar Comenius Társaság

Szakdolgozati, TDK témák
1. Szürkemarha-GPS (mozgási) és legelő-NDVI (produkciós) adatok integrálása
2. Füves ökoszisztémák szén-dioxid forgalmát befolyásoló vegetáció és talaj struktúrák vizsgálata
3. A gyep növekedésének vizsgálata a legelés intenzitásának függvényében

Folyóirat:

Fóti, Sz., Balogh, J., Papp, M, Koncz, P., Hidy, D., Csintalan, Zs., Kertész, P., Bartha, S., Zimmermann, Z., Biró, M., Hováth, L., Molnár, E., Szaniszló, A., Kristóf, K., Kampfl, Gy., Nagy, Z. (2017) Temporal variability of CO2 and N2O flux spatial patterns at a mowed and a grazed grassland. Ecosystems, 20, 1-13 p.

Koncz, P., Pintér, K., Balogh, J. et al. (2017) Extensive grazing in contrast to mowing is climate-friendly based on the farm-scale greenhouse gas balance Agriculture, Ecosystems & Environment, 240, 121–134.

Fóti, Sz., Balogh, J., Herbst, M., Papp, M., Koncz, P., Bartha, S., Zimmermann, Z., Komoly C., Szabó, G., Margóczi, K., Acosta, M., Nagy, Z. (2016): Meta-analysis of field scale spatial variability of grassland soil CO2 efflux: interaction of biotic and abiotic drivers. Catena, 142, 1-15.

Koncz, P. (2016): Ökológiai lábnyomok és klímaváltozás Zempléni Múzsa, 61. 43-46.

Koncz, P., Balogh, J., Papp, M., Hidy, D., Pintér, K., Fóti, Sz., Klumpp, K., Nagy, Z. (2015):Higher soil respiration under mowing than under grazing explained by biomass differences. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 103, 201-215.
Final manuscript

Koncz, P., Besnyői, V., Csathó, A.I., Nagy, J., Szerdahelyi, T., Tóth, Zs., Pintér, K., Balogh, J., Nagy, Z., Bartha, S.(2014): Effect of grazing and mowing on the microcoenological composition of a semi-arid grassland in Hungary. Applied Ecology and Environmental Research, 12, 563-575.

Fóti, Sz., Balogh, J., Nagy, Z., Herbst, M., Pintér, K., Péli, E., Koncz, P., Bartha, S.(2014): Soil moisture induced changes on fine-scale spatial pattern of soil respiration in a semi-arid sandy grassland. Geoderma, 213, 245-254.

Papp, M., Balogh, J., Pintér, K., Fóti, Sz., Koncz, P., Marian, P., Darenova, E., Nagy, Z. (2014): Homoki gyep CO2-kibocsátásának vizsgálata új, nyílt rendszerű automata mérőeszközzel. Agrokémia és talajtan, 63: 329-340.

Koncz, P. (2010): A Nemzetközi Poláris Év. Élet és tudomány, 33, 1030-1032.35, 1100-1102.37, 1162-1164.

Koncz, P. (2009): Kanadai és magyar világörökségek találkozása. Kalejdoszkóp, 5, 13-15.

Koncz, P. (2008): A holografikus elv és a bálványosi legenda. Magyarság, 5, 4.

Koncz, P. (2008): Merre tart az ökológia? Kutatóként a Labrador térségében – A kanadai magyar emlékek nyomában. Magyarság, 3, 8.

Koncz, P. (2008): A sárospataki Kalajka-sétány és a Suta-ösvény ökológiai terve. Zempléni Múzsa, 28. 19-29. www.zemplenimuzsa.hu

Mészáros, I., Veres, Sz., Szôllôsi, E., Koncz, P., Kanalas, P., Oláh, V. (2008): Responses of some ecophysiological traits of sessile oak (Quercus petraea) to drought stress and heat wave in growing season of 2003. Acta Biologica Szegediensis, 52, 107-109.

Mészáros, I., Koncz, P., Kanalas, P., Veres, Sz., Sárvári, É., Oláh, V., Szőllősi, E. (2007): A kocsánytalan tölgy és a csertölgy ökofiziológiai sajátosságai kontrasztos időjárású években. In: Mátyás, Cs., és Víg, P. (szerk): Erdő és Klíma V, 183-198.

Koncz, P., Gáspár, A., Oláh, V., Elek, L., Lakatos, Gy., Mészáros, I. (2005): Variability of leaf growth characteristics in the canopy of sessile oak and Austrian oak. Acta Biologica Szegediensis, 49, 149-150.

Könyv fejezet

Koncz, P (2011): Duna menti tölgyesek restaurációja a klímaváltozás tükrében. In: A Duna menti tölgyesek restaurációjának lehetőségei (szerk. Bakó, G.). Az Ökolépték Mérnöki és Humán Szolgáltató Egyesület kiadványa (ISBN 978-963-0844-123). 49-87.

Absztrakt, poszter, prezentáció:

Balogh, J., Fóti, Sz., Pintér, K., Papp, M., Cserhalmi, D., Koncz, P., Marian, P., Darenova, E., Nagy, Z. (2012): Talajok CO2 kibocsátásának mérése új, automatizált technikával. Magyar Ökológus Kongresszus, Keszthely 2012. szeptemnber 5-7-. Programfüzet, Előadások és poszerek összefoglalói, 28.

Koncz, P, Balogh, J., Pintér, K., Nagy, Z. (2012): Kaszálás és legeltetés hatása a bugaci gyep szénmérlegére. Magyar Ökológus Kongresszus, Keszthely 2012. szeptemnber 5-7-. Programfüzet, Előadások és poszerek összefoglalói, 61.

Fóti, Sz., Balogh, J., Nagy, Z., Pintér, K., Péli, E, Koncz, P., Bartha, S. (2012): A talajlégzés finomléptékű términtázatának függése az abiotikus kényszerektől. Magyar Ökológus Kongresszus, Keszthely 2012. szeptemnber 5-7-. Programfüzet, Előadások és poszerek összefoglalói, 46.

Koncz, P. (2012): The role of Inuit in climate change research and in the management of Torngat Mountains National Park. Indigenous Perspectives of North America, Eötvös Loránd Univesrity, Budapest, 8-10. March 2012. Book of abstracts.

Koncz, P., Balogh, J., Pintér, K., Nagy, Z. (2012): Szén(-dioxid)-fluxus összehasonlítása kaszált és legelt füves ökoszisztémákban; az első év sikereinek summája. Kitaibelia, 17, 109.

Balogh, J, Fóti, Sz., Pintér, K., Cserhalmi, D., Papp, M., Koncz, P., Nagy, Z. (2012): A talajok CO2-kobocsátásank jelentősége a hazai gyepek szénforgalmában. Kitaibelia, 17, 9.

Nagy., Z., Balogh, J, Cserhalmi, D., Koncz, P., Papp, M., Pintér, K. (2012): Gyepek CO2-forgalmának évek közötti változékonysága. Kitaibelia, 17, 44.

Bartha, S, Fóti, Sz., Balogh, J., Péli, E., Margóczi, K., Csete, S., Bíró, M., Csathó, A. A., Cserhalmi, D., Koncz, P., Németh, Z., Papp, M., Sutyinszki, Zs., Szentes, Sz., Tóth, Zs., Molnár, K., Kari, A., Szerdahelyi, T., Nagy, Z. (2012): A mikrocönológiai szerkezet és a szünfiziológiai működés összefüggései homoki gyepekben. Kitaibelia, 17, 75.

Fót, Sz., Balogh, J., Nagy, Z., Pintér, K., Péli, E., Koncz, P., Bartha, S. (2012): A talajlégzés optimális mintaelemszámának és a mintavételi elrendezést befolyásoló tényezők. Kitaibelia, 17, 97.

Fóti, Sz.., Balogh, J., Nagy, Z., Pintér, K., Péli, E., Koncz, P., Bartha, S. (2011): Assay of optimal sample size of soil respiration in a dry sandy grassland. Carbon in a Changing world, Rome, 2011 October 23-26. Book of Abstracts, 63.

Koncz, P., Wheeler, J. and Marino, P. (2010): What is going to happen with the mosses? A baseline study to determinate the impact of climate change on tundra vegetation. International Polar Year Conference, Understanding Circumpolar Ecosystems in a Changing World, University of Alberta, Edmonton, 3-6 November 2010. Conference Program and Abstracts, 81.

Koncz, P., Marino, P. and Innes, D. (2010): Allocation between reproduction mechanisms did not change along environmental gradients of the moss Polytrichum juniperinum in the low arctic. International Polar Year Conference, Understanding Circumpolar Ecosystems in a Changing World, University of Alberta, Edmonton, 3-6 November 2010. Conference Program and Abstracts, 82.

Siegwart Collier, L., Hermanutz, L., Wheeler, J., Koncz, P., Cuerrier, A., Marino, P. (2010): Vegetation Change After Experimental Warming in Wet and Dry Tundra Ecosystems of Torngat Mountains National Park, Northern Labrador. International Polar Year Conference, Understanding Circumpolar Ecosystems in a Changing World, University of Alberta, Edmonton, 3-6 November 2010. Conference Program and Abstracts, 101.

Marino, P, and Koncz, P. (2010): Determining the impacts of climate change on tundra vegetation: baseline studies on mosses. 2009 Annual report of research and monitoring in Torngat Mountains National Park, 42-43.

Marino, P, and Koncz, P. (2010): Investigating the reproductive strategies of the moss Polytrichum juniperinum. 2009 Annual report of research and monitoring in Torngat Mountains National Park, 42-43.

Koncz, P., Marino, P., and Innes, D. (2009): Spatial genetic structure and related sexual and asexual reproduction mechanism of Polytrichum juniperinum in the Torngat Mountains low arctic area. Conference of the Canadian Society for Ecology and Evolution and the Genetics Society of Canada, Dalhousie University, Halifax, May 14-17 2009.

Koncz, P. and Marino, P. (2009): Growth rates of bryophytes along environmental stress gradients in the Torngat and Mealy Mtns, Labrador. 45th Annual Meeting of the Candian Botanical Association, Acadia University, Wolfville, May 18-21 2009.

Hermanutz, L., Marino, P., Jacobs, J., Simms, A., Chan, S., Cranston, B., Koncz, P., Upshall, M., Wheeler, J. (2008): Monitoring and predicting change in tundra ecosystems of Torngat Mountains National Park Reserve, Labrador. International Arctic Change 2008 Conference, Québec City, Canada, 9-12 December 2008. Arctic Change 2008 Conference Programme and Abstracts, 234-235.
http://www.arctic-change2008.com/

Chan, S., Cranston, B., Hermanutz, L., Jacobs, J.D, Koncz, P., Marino, P., Simms, A., Upshall, M., Wheeler, J., (2008): Impacts of climate change on the tundra ecosystems of Torngat Mountains, National Park Reserve, Labrador. Second Annual CiCAT Meeting, Canadian Arctic Tundra Ecosystems in a Changing Climate, Ottawa, 13-16 April 2008.

Koncz, P., Gáspár, A., Oláh, V., Kanalas, P., Szölősi. E., Lakatos, Gy., Mészáros, I. (2007): Gyapjaslepke (Lymantria dispar) gradáció hatása cseres-tölgyes erdő lombkorona-szintjében a síkfőkúti ILTER területen. Scientific Students' Associations essay. XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Biológia szekció, Program és összefoglalók, p. 259.

Mészáros, I., Veres, S., Koncz, P., Oláh, V., Sárvári, É., Lévai, L., Szollosi, E. and Lakatos, G. (2006): Leaf growth, photochemical efficiency and pigment composition in sun and shade canopy layers of co-existing Quercus petraea L. and Quercus cerris L. trees during contrasting growing seasons. XV. Congress of the Federation of European Societes of Plant Biology, Lyon, France, 17-21 July 2006, Book of Abstracts p.190.

Koncz, P., Gáspár, A., Oláh, V., Elek, L., Lakatos, Gy., Mészáros, I. (2006): Gyapjaslepke (Lymantria dispar) gradáció hatása cseres-tölgyes erdő lombkorona-szintjében a síkfőkúti ILTER területen. In (Edited by): Szentesi, Á., Szövényi G., Török, J.: Beszámoló a VII. Magyar Ökológus Kongresszusról p. 110.

Koncz, P. (2005): Levélnövekedési paraméterek változatossága cseres-tölgyes erdő lombkorona-szintjében a Síkfőkúti ILTER területen. XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Biológia szekció, Program és összefoglalók, p. 254.

Koncz, P., Gáspár, A., Oláh, V., Elek, L., Lakatos, Gy., Mészáros, I. (2005): Levélnövekedési paraméterek változatossága cseres-tölgyes erdő lombkorona-szintjében a Síkfőkúti ILTER területen. VIII. Magyar Növény-élettani és VI. Magyar Fotoszintézis Konferencia, Szeged, Hungary, 22-25 Augustus 2005.

Tanulmányok:

Koncz, P. (2012): Overview of the National Greenhouse Gas Inventories related to grasslands in Eastern Europe. Report for 16th workpackage of the AnimalChange Project (European Community's Seventh Framework Programme, FP7/ 2007-2013, grant agreement n° 266018.) 9. pp.

Koncz, P. (2011): A Szent István Egyetem hallgatóinak visszajelzései a külföldi tanulással és munkavállalással kapcsolatban. Diplomás Pályakövető Rendszer, SZIE, GTK, TÁMOP - 4.1.1.-08/1-2009-0013.

Koncz, P. (2007): Versenytárs analízis. In: Koncz, G.: Magyar Népművészeti és Művészeti Turizmus Park. Keleti Kapu Mikrotérség, „Zsáka Projekt” (ZsP) megvalósíthatósági tanulmány. Megvalósíthatósági tanulmány, Budapest, 12-17.

Koncz, P. (2007): Környezeti, ökológiai szempontok. In: Koncz, G.: Magyar Népművészeti és Művészeti Turizmus Park. Keleti Kapu Mikrotérség, „Zsáka Projekt” (ZsP) megvalósíthatósági tanulmány. Megvalósíthatósági tanulmány, Budapest, 80-90.

Könyvismertetés :

Koncz, P. (2010): Zempléni alapmű; Baráz Csaba, Kiss Gábor (szerk.) 2009: A Zempléni Tájvédelmi Körzet, Abaúj és Zemplén határán; Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. Élet és tudomány (benyújtott)

Koncz, P. (2011): Ártéri tájgazdálkodás vagy vésztározás?; Andrásfalvy Bertalan 2007: A Duna mente népének ártéri gazdálkodása. Ártéri gazdálkodás Tolna és Baranya megyében az ármentesítési munkák befejezése előtt. Zempléni Múzsa, megjelenés alatt
http://www.zemplenimuzsa.hu/11_1/koncz.htm

CD

Koncz, P. (2010): Dániai magyar Emlékek, Magyar Emlékekért a Világban Egyesület kiadása.