Botanikusok nyomdokain járunk…

Egykori professzoraink munkáját ma is folytatjuk; így a 2015. november 16-án a Magyar Tudomány Ünnepe keretében a róluk elnevezett termekben is. A „Tuba Zoltán Növényélettani teremben”a növény élettani és ökofizológiai folyamatok, a „Jeanplong József Herbáriumi Teremben”, mint az ország egyik leggazdagabb botanikai gyűjteményében, a különböző növényfajok, míg a „Tóth Sándor Növénytani Terem”-ben a növényi sejtek és szövetek mikrokozmoszai tanulmányozhatóak tovább az Egyetem hallgatói és kutatói számára.
A megemlékezésen Szerdahelyi Tibor a névadók munkásságát ismertette, Koncz Péter a mezőgazdasági területeken megkezdett üvegházhatású gázok forgalmát vizsgáló kutatások eredményeit mutatta be, míg Hidy Dóra korunk egyik legnagyobb kihívásával; a klímaváltozással kapcsolatos tévhitekre világított rá.
Koncz Péter, Növénytani és Ökofziológiai Intézet, MTA-SZIE Növényökológiai Kutatócsoport
Gödöllő, 2015-11-18
Botanikusok nyomdokain, részletek, meghívó