Besnyői Vera

Személyes adatok
E-mail: besnyoi.vera@mkk.szie.hu
Tel./mellék: +36-28-522-000/1764
Munkahely: Szent István Egyetem, Növénytani és Ökofiziológiai Intézet
Címe: 2100-Gödöllő, Páter K.u.1.

Beosztás
• PhD hallgató
Kutatómunka címe: Gyepgazdálkodási formák természetvédelmi-botanikai értékelése. (témavezető: Szerdahelyi Tibor, SZIE NÖFI Gödöllő)

Szakmai érdeklődés
• hagyományos tájhasználat
• természetvédelmi célú élőhely-kezelések
• legelők, kaszálók botanikai vizsgálata
• mikrocönológia

Oktatás
• Növénytan gyakorlat

Tanulmányok
• 2013 szeptember- 2014 január- Quantitative Ecology, Module for Master and PhD students,
České Budějovice, Csehország.
• 2011- Biológus PhD hallgató (Szent István Egyetem, Gödöllő)
• 2004-2009 Környezettudományi szak, környezetbiológia szakirány (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar)

Nyelvismeret
• angol, középfok

Publikációs lista

• Konferencia kötet

BESNYŐI V., SZERDAHELYI T., PENKSZA K., BARTHA S., WICHMANN B. (2012): Kis-balatoni legelő területek botanikai értékelése. In: PENKSZA et al. (szerk.): A Magyar Biológiai Társaság XXIX. Vándorgyűlése, Előadások összefoglalói 2012. október 19., Szent István Kiadó pp. 117-123.

• Folyóirat

BESNYŐI V., SZERDAHELYI T., BARTHA S., PENKSZA K. (2012): Kaszálás felhagyásának kezdeti hatása nyugat-magyarországi üde gyepek fajkompozíciójára. Gyepgazdálkodási Közlemények, 2012 (1-2): 13-20.

BESNYŐI V., ILLYÉS Z. (2010): A Velencei-tó úszólápi füzes-nádas komplex vízkémiai vizsgálata. Tájökológiai Lapok 8 (1): 65-72.

BESNYŐI V., ILLYÉS Z. (2010): Újabb adatok a Velencei-tó úszólápi füzes-nádas komplex élőhelyeinek szikesedési folyamataihoz. Botanikai Közlemények. 97(1–2): 113–129.

• Előadás

BESNYŐI VERA, SZERDAHELYI TIBOR, BARTHA SÁNDOR, PENKSZA KÁROLY (2014):Gyepalkotó domináns növényfajok finomléptékű együttélési viszonyainak vizsgálata Kis-Balaton melletti üde kaszálókon (Fine-scale co-occurence of dominant plant species on mesofil grasslands in West Hungary). Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében. Sopron, 2014. március 7-9.

BESNYŐI V., SZERDAHELYI T., PENKSZA K., BARTHA S. (2012): Kaszálás és legeltetés hatásának vizsgálata kis-balatoni gyepterületeken. Botanikai Szakosztály 2012. évi őszi előadói ülése, Budapest.

BESNYŐI V. (2010): Hogyan változtak a Velencei-tó nádas élőhelyei az elmúlt harminc évben? Nemzetközi környezetvédelmi és vidékfejlesztési diákkonferencia. Szolnoki Főiskola Agrárgazdálkodási Intézet, Mezőtúr, 2010. június 30 - július 1.