A Beregi-sík tőzegmohás lápjainak komplex vegetációdinamikai, hidrológiai, ökofiziológiai és restaurációs-botanikai vizsgálata.


Az észak-alföldi tőzegmohás lápok Európa legdélebbi Oxycocco-Sphagnetea állományait őrizték és részben őrzik ma is. Mint elterjedési területük határán található élőhelyek, melyek fennmaradása edafikus okokra vezethető vissza, rendkívül érzékenyek környezetük megváltozására. A hajdani három ismert Eriophoro vaginati – Sphagnetum társulás előfordulásból egy eltűnt, egynek a mérete pedig rendkívül erősen lecsökkent. A hajdani öt tőzegmoha uralta lápról kettőről pedig teljesen eltűntek a tőzegmohák.

Kutatási cél:
Kutatásunk célja, hogy a vizsgált lápok vegetációdinamikai folyamatait jobban megismerve hozzájárulhassunk a lápok értékes növényközösségeinek aktív védelméhez.

Módszerek:
Az ökológiai faktorok vizsgálata
- Ideiglenes és állandó kvadrátokkal, transzszektekkel vizsgáljuk a vegetáció változását 1994 óta folyamatosan.
- A víz mennyiségi és minőségi (K, P, N-formák, pH, vezetőképesség, hőmérséklet), mutatatóit mérjük az adott társulásokban
- Ökofiziológiai méréseket végzünk (légzés- és fotoszintetikus aktivitás méréseket valamint ionkicserélési méréseket végzünk tőzegmohákon) in-situ és ex-situ állapotban különböző típusú és mértékű stressz helyzetekben.

Résztvevők
Dr. Nagy János , Fogarasi Gábor, Dr. Péli Evelin, Dr. Balogh János, Tóth Zsuzsa, Dr. Csintalan Zsolt, Klátyik Szandra, Erdős Márton, Bodorné Dr. Juhász Anita

Partnerek:
Dr. Cserhalmi Dániel SZIE ÁOTK Biológiai Intézet;
Molnár Attila Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Debrecen;
Aleksej Naumov, Natalya P. Kosykh, Academy of Sciences SB, Novosibirsk, Russia

Projektek:
- 2003 Investigations of syn-dynamical processes for conservation of natural value of the Sphagnum-mires on the Bereg-plain. Code: K-36-02-00138H, Archives of KVVM. Budapest.
- 2006 Vegetation maps of Báb-tava, Navat-patak, Nyíres-tó, Zsid-tó, Kis-tó, Nagy-tó and Hamvas-tó. The detailed description of their plant communities with the list of the plant species. In: Magura, T. (eds) „Complex habitat rehabilitation of the Central Bereg Plain, Northeast Hungary” Archives of HNP Dir. Debrecen.
- 2005-2007 – Magyar-Orosz bilaterális -akadémiák közötti- együttműködés: ’A nyugat-szibériai vegetációk ökológiai és ökofiziológiai vizsgálata egy É-D-i transzekt mentén, kiegészítve nagy térléptékű modellezéssel és néhány szibériai kiszáradás-tűrő mohafaj emelt légköri CO2 szintre adott hosszútávú válaszaival’
- 2008-2010 - Magyar-Orosz bilaterális -akadémiák közötti- együttműködés: ’Biológiai komponensek dinamikájának és újraképződésének változásai különböző klimatikus körülmények között Magyarországi és Oroszországi ökoszisztémákban’

Szakdolgoztai, TDK témák és PhD lehetőségek

Florisztikai és cönológiai vizsgálatok a Beregi síkon (témavezető: Dr. Nagy János)

Publikációk:
1. Nagy, J., Németh N., Figeczky G., Naszradi T., Lakner G. (2003): Dynamics of Sphagnum cushions in the willow-carr of Bence-tó mire and its nature conservation connections. In: Polish Botanical Journal (formerly Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica) Vol. 48, No. 2. p. 163-169.
2. Nagy, J., Réti K. (2003): The two subassociations of the Salici cinereae-Sphagnetum recurvi (Zólyomi 1931) Soó 1954. In: Acta Botanica Hungarica Vol. 45, No. 3-4. p. 355-364.
3. Nagy, J., Cserhalmi, D., Molnár, M., Gál, B., Tuba, Z., (2009): The Skirt – mire: a new type of floating mires. In: Ekológia. Vol. 28. No. 2, p. 206-212
4. Nagy, J., (2010): The southernmost sphagnum-dominated mires on the plains of Europe: formation, secondary succession, degradation and protection. In Tuba, Z., Slack, N. G., Startk, L. R., (eds): Bryophyte Ecology and Climate Change. Cambridge University Press (Cambridge, England) p. 317-332. ISBN-13: 9780521757775
5. Cserhalmi D., Nagy J., Kristóf D., Neidert D. (2011): Changes in a wetland ecosystem: A vegetation change reconstruction study based on historical panchromatic aerial photographs and succession patterns. In: Folia Geobotanica: Volume 46, Issue 4 , pp 351-371DOI 10. 1007/s12224-011-9099-4