Az emelkedő légköri szén-dioxid szint növényökológiai hatásai

A nemzetközi klíma egyezmények ellenére a Föld jelenlegi légköri szén-dioxid (CO2) koncentrációja (382 ppm) 2100-re várhatóan megduplázódik. A CO2 koncentráció folyamatos növekedése, az élet alapját képező növényi anyagcsere mechanizmusok megváltoztatásán keresztül, befolyásolhatja és átalakíthatja Földünk biogeokémiai ciklusát. Ezért a természetes és termesztett növényzet jövőbeli CO2-koncentráció melletti viselkedésének megismerése az egész emberiség jövője szempontjából nélkülözhetetlen.

A kutatás célja az emelkedő légköri CO2-koncentráció és léghőmérséklet hosszú távú növényökológiai hatásainak megismerése jellegzetes Kárpát-medencei természetes (lösz- és homokpuszta gyepek) és termesztett (szántóföldi kultúrák, mezőgazdálkodási területek) ökoszisztémák, illetve gyomnövénytársulások, továbbá kiszáradástűrő növények fő típusain.

A kutatások során a különböző ökoszisztémák szimulált illetve megfigyelt klímaváltozásra adott válaszreakcióit tárjuk fel a vegetáció szerkezetének illetve a növényzet ökofiziológiai állapotában valamint a produkció dinamikai folyamataiban végbemenő változások tükrében.

A munka az Intézet "Globális klímaváltozás és növényzet" kísérletes ökológiai kutatóállomásán ún. felül nyitott kamrás (OTC) rendszerben történik. Tekintettel arra, hogy Közép- és Kelet-Európában ez az egyetlen ilyen objektum, ezért az itteni eredmények a régió egészére nézve modellértékűek.

Résztvevők:
Dr. Nagy Zoltán, Dr. Balogh János, Dr. Pintér Kriszta, Dr. Péli Evelin, Cserhalmi Dóra, Dr. Fóti Szilvia, Papp Marianna, Hidy Dóra, Koncz Péter, Csintalan Zsolt

Partnerek
Az AnimalChange EU FP7 programban résztvevő társintézetek.

Lezárult projektek
ECOCRAFT; MEGARICH, ENV4-CT97-0503, 4. EU keretprogram; GREENGRASS, 5. EU keretprogram, EU COST ACTION 619 and 627, GCTE

Futó projektek
AnimalChange EU FP7

Szakdolgoztai, TDK és PhD lehetőségek
1. Az emelt CO2 koncentráció hatása gyepek működésére (témavezető: Dr. Nagy Zoltán)
2. Nem destruktív módszerek összehasonlítása a növényi produkció becslésére (témavezető: Dr. Nagy Zoltán)
3. Gyepek energiaháztartásának vizsgálata (témavezető: Dr. Pintér Krisztina)
4. Mezőgazdasági talajok CO2 kibocsátásának mérése és modellezése (témavezető: Dr. Balogh János)
5.Füves ökoszisztémák szén-dioxid forgalmát befolyásoló vegetáció és talaj struktúrák vizsgálata (TDK, szakdolgozat témavezető: Koncz Péter)
6. A növekvő légköri CO2 szint hatása mohák, zuzmók elemakkumulációjára (témavezető:Dr. Csintalan Zsolt)