Az állattenyésztés klímaváltozással kapcsolatos adaptációs lehetőségei

A klímaváltozás mérséklésének érdekében immár a mezőgazdaság és az állattenyésztés ágazataiban is szükséges keresni azokat a technológiákat, amelyek a szektor összes üvegházhatású gázainak kibocsátás csökkentés (metán, dinitrogén-oxid), illetve a szén-dioxid (CO2) elnyelő kapacitás növelés irányába hatnak. Ezért szükséges ismerni a füves területek kezeléstől (kaszálás, legeltetés) és klímától függő nettó szén(-dioxid) elnyelését/kibocsátását, így a klímaváltozáshoz alkalmazkodó illetve azt mérséklő kezelési arány beállítása válhat elérhetővé.

Kutatásaink során azon optimális legeltetési és kaszálási intenzitást és módokat tárjuk fel, amelyek elősegítik a füves területek nettó szén-dioxid elnyelő kapacitásának növelését mindamellett, hogy hozzájárulnak a terület állatállomány eltartó képességének szinten tartásához a fluktuáló környezeti feltételek mellett.

A kutatás az EU által finanszírozott AnimalChange projekt része. A kutatások során a füves ökoszisztémák szénmérlegét örvény kovariancia alapú CO2 fluxus méréssel határozzuk meg. Szén-dioxid fluxus illetve meteorológiai mérések a bugaci legelőn 2001 óta, míg a bugaci kaszált területen 2011 óta folynak (homok pusztagyep, Kiskunság).

Résztvevők:
Dr. Nagy Zoltán, Dr. Balogh János, Dr. Pintér Kriszta, Cserhalmi Dóra, Dr. Fóti Szilvia, Papp Marianna, Hidy Dóra, Koncz Péter.

Partnerek
INRA, MTA Ökológiai és Botanikai Intézet

Futó projektek
AnimalChange EU FP7

Szakdolgoztai, TDK témák és PhD lehetőségek
1. Nem destruktív módszerek összehasonlítása a növényi produkció becslésére (témavezető: Dr. Nagy Zoltán)
2. Gyepek energiaháztartásának vizsgálata (témavezető: Dr. Pintér Krisztina)
3. Mezőgazdasági talajok CO2 kibocsátásának mérése és modellezése (témavezető: Dr. Balogh János)
4.Füves ökoszisztémák szén-dioxid forgalmát befolyásoló vegetáció és talaj struktúrák vizsgálata (TDK, szakdolgozat témavezető: Koncz Péter)
4.A gyep növekedésének vizsgálata a legelés intenzitásának függvényében (TDK, szakdolgozat témavezető: Koncz Péter)

Publications

Koncz, P., Pintér, K., Balogh, J. et al. (2017) Extensive grazing in contrast to mowing is climate-friendly based on the farm-scale greenhouse gas balance Agriculture, Ecosystems & Environment, 240, 121–134.